Khái niệm và phân loại bất động sản

•Khái niệm BDS, Động sản: Xuất phát từ luật La Mã cổ đại.

Theo Bộ luật Dân sự năm 2005 của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, tại Điều 174 có quy định: “BĐS là các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắnliền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền vớinhà, công trình xây dựngđó; Các tài sản khác gắn liền vớiđấtđai; Các tài sản khác do pháp luật quy định”.

Phân loại bds

Đất nông nghiệp.

•Đất phi nông nghiệp.

•Đất chưa được sử dụng khác.

Đất Nông Nghiệp

– Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

– Đất trồng cây lâu năm;

– Đất rừng sản xuất;

– Đất rừng phòng hộ;

– Đất rừng đặc dụng;

– Đất nuôi trồng thủy sản;

– Đất làm muối;

– Đất nông nghiệp khác 

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

–  Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

–  Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

–  Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

–  Đất xây dựng công trình sự nghiệp

–  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

–  Đất sử dụng vào mục đích công cộng

–  Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

–  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

–  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

–  Đất phi nông nghiệp khác

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *